ZÁVAZEK K INOVACI PRODUKTŮA ZÁVAZEK VŮČI PLANETĚ

Chápeme důvěru, která jde ruku v ruce s vaším rozhodnutím začít naše produkty používat ve své firmě, a stejně tak i váš požadavek na odpovědné@zajištění zdrojů, včetně dodavatelských řetězců, které se snaží prosadit změny. Společnost Kimberly-Clark Professional, která se nachází na čelní pozici v oblasti udržitelných postupů,@si vytvořila závazek k inovaci produktů a závazek vůči planetě a snaha o zajištění udržitelnosti se odráží ve všem, co dělá.
Sustainability_Hero_Desktop.jpg

Jak odpovědně zlepšujeme pracoviště

Jsme jedním z největších výrobců na světě, kteří ve svých produktech využívají recyklovaný papír. Využíváme dopravu šetrnou k životnímu prostředí, čímž zmenšujeme naši uhlíkovou stopu a množství odpadu na skládkách. Zajišťujeme dodržování lidských práv v našich provozech i v našem globálním dodavatelském řetězci. Zavádíme jako první inovace produktů a obalů, které snižují náš dopad na životní prostředí pro příští generace.
Windmill.jpg

Přehodnocení energie

Společnost Kimberly-Clark byla prvním výrobcem v Severní Americe, který vyvážil výrobu papírových kapesníčků, ručníků a utěrek pomocí obnovitelné větrné energie.

Plastic-Pellets.jpg

Pakt ke snížení ekologické stopy plastů

Jako zakládající člen britského a amerického Paktu o plastech jsme se zavázali řešit problém plastového odpadu. Do roku 2025 bude 100 % našich obalů znovu použitelných, recyklovatelných nebo kompostovatelných.

White-Smoke.jpg

Zvýšená produktivita. Menší ekologická stopa.

Pracujeme na tom, abychom vytvářeli co nejmenší ekologickou stopu v oblasti energie, odpadu a vody. Naším cílem pro rok 2030 je snížit množství emisí v oblasti* 1 a oblasti 2 o 50 % a v oblasti 3 o 20 %.

Green-Leaves.jpg

100% závazek produkovat nulový odpad

Naše závody po celém světě spolupracují s místními recyklačními společnostmi, které znovu využívají náš odpad z výroby. Do roku 2019 se nám podařilo na 97 % dosáhnout stavu, kdy jsme neukládali žádný odpad na skládky, a v našich evropských provozech jej nyní dosahujeme již na 100 %.

kids-in-forest.jpg

Nezahoďte svou šanci recyklovat

Program RightCycle pomohl zákazníkům od roku 2011 odklonit přes 1 000 tun odpadu z OOP ze skládek.

Green-Facility.jpg

Hospodaření s vodou

Voda je nezbytná nejen pro naše podnikání, ale i pro komunity, ve kterých se nacházejí naše provozy. Na základě našeho závazku chránit a recyklovat vodu jsme si vytvořili cíl pro rok 2030, kterým je dosáhnout udržitelného využívání vody ve 100 % našich provozů v oblastech s nedostatkem vody.

*Naše emise skleníkových plynů v oblasti 1, 2 a 3 a naše snaha o jejich snižování se vypočítává podle normy GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard.Dáváme odpadu nový účel po celém světě

Německo
Spolupracuje se specialistou na nakládání s odpady a použité utěrky odvážíme místo na skládky do zařízení na využití odpadního tepla.
Severní Amerika
Zavedli jsem jako jendi z prvních v tomto odvětví recyklační program, který využívá použité výrobky z PPE pro nové spotřební zboží.
Spojené království
Zahájili jsme regionální zkoušky recyklace papírových ručníků z odpadu.
Kolumbie
Jako první v oboru jsem vyrobili ubrousky WypAll™ ForceMax z recyklované bavlny. Obaly z pružné fólie na ubrousky a ručníky obsahují 30 % recyklovaného plastu.
Jižní Amerika
Zavedli jsme program recyklace zásobníků, aby nekončily na skládkách nebo ve spalovnách.
Austrálie
Expedované palety nepotahujeme smršťovací fólií, čímž významně snižujeme plastový odpad v dodavatelském řetězci.

Snížení dopadu na životní prostředí, aniž by byla ohrožena hygiena

Truck-with-Kleenex.jpg

Stlačené balení papírových ručníků v roli Scott® ušetří při skladování a přepravě až 18 % prostoru. Více ručníků na jeden nákladní vůz znamená méně nákladních vozů na silnicích.

Hand-Drying.jpg

Na naše ručníky je potřeba až o 17 % méně vlákna a díky naší inovativní technologii Airflex mají lepší absorpční schopnosti.

Smart-Dispenser-Onvation.jpg

Náš chytrý systém pro toalety Onvation Smart Restroom Management System snižuje množství odpadu, který představují ručníky, papírové kapesníčky a mýdlo, o 47 %.

Jste připraveni najít udržitelná řešení, která odpovídají vašim hygienickým potřebám?